• 3.png
  • 4.jpg
  • 5 2.jpg

Uppföljning

Vet vi varför vi får eller inte får en offererad affär? Den kunskapen gör att man undviker onödiga fallgropar i framtiden. Främsta skälet till att man byter leverantör är brist på kontakt, om inte ni tar hand om kunden gör någon annan det.Behöver vi veta mer om våra kunder för att optimera produktutbudet? Ju mer man pysslar om en kund desto mer köper den.

Offertförfrågan


Ämne *
Namn *
Företag *
E-post *
Telefon *
Meddelande *