• 3.png
  • 4.jpg
  • 5 2.jpg

Tjänster

Försäljning
Vi säljer till era befintliga eller blivande kunder på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Vi skapar värde och kundnytta genom våra säljmetoder och strävar efter att nå en win-win situation för våra kunder. Vårt mål är alltid att genom högkvalitativa samtal nå en hög avslutsfrekvens. Våra medarbetare vidarutbildas kontinuerligt för att ha en hög kompetens i de enskilda projekten.

Mötesbokning
Vi vet alla hur viktig den första kontakten är för att skapa en bra förutsättning för ett kommande besök. Vårt säljstöd tillsammans med våra medarbetares kompetens ökar effektivt era kundmöten och låter era säljare fokusera på annat. Vill ni att era säljare ska göra fler kundbesök? Låt oss hjälpa er att öka aktiviteten i ert säljteam.
Läs mer här...

Marknad/Kundundersökning
Genom marknadsundersökningar får ni ett mer korrekt beslutsunderlag i en specifik fråga. Tillsammans med er utformar vi ett frågeformulär som passar er verksamhet.
Läs mer här...

Registeruppdatering
Ett uppdaterat kundregister är viktigt vid kampanjer men också för att behålla en bra kundrelation.
Läs mer här...

Seminarier
Vi ser till att ert seminarium blir välfyllt genom att marknadsföra och boka in deltagare.

Uppföljning
Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser, men en sak är säker det är mycket lönsamt att vårda redan befintliga kontakter.
Läs mer här...

Kundtjänst
I stället för att ta dyra, interna resurser i anspråk för att svara på inkommande kund-, service- och supportfrågor så kopplar våra uppdragsgivare sina telefoner till oss. Vi kan hjälpa till löpande eller som en tillfällig lösning.

Offertförfrågan


Ämne *
Namn *
Företag *
E-post *
Telefon *
Meddelande *